CLICK HERE FOR FREE ACCESS TO MY STARTER GUIDE

 

În baza Legii nr. 213/2004 și a normelor sale de aplicare, nicio informație privitoare la Client/Beneficiar, la afecțiunile sale sau la terapia folosită nu pot deveni publice fără acordul expres al acestuia.

Confidențialitatea actului psihologic persistă și după încheierea psihoterapiei.

Confidențialitatea are limite în următoarele situații: pentru protecţia sănătăţii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.